<div align="center"> <h1>ZSRCKU Koscielec</h1> <h3>Strona szkoły ponadgimnazjalnej,centrum kształcenia ustawicznego</h3> <p>szkoła ponadgimnazjalna, rolnicza, centrum kształcenia ustawicznego,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://zsrcku-koscielec.4me.pl" rel="nofollow">zsrcku-koscielec.4me.pl</a></p> </div>